FOKUS-kväll i Sth 11/2: AI- ett triangeldrama i tre avsnitt – Avsnitt 2 juridik

FOKUS-träff Fyrljus hArtificial Intelligence – eller AI – är ett mycket aktuellt område som också är mycket komplext. Vi genomför därför en seminarieserie fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi lyfter de olika områdena teknik, juridik och etik. I detta andra avsnitt behandlar vi juridiken.

När: Tisdagen den 11 februari, Kl 17.30

Talare:
Stanley Greenstein, Jur Dr, Stockholms Universitet
Conny Larsson, Advokat, Singularity Law

Frågeställningar:

  • Vilka lagar och regler gäller för AI-lösningar?
  • Vem blir ansvarig för det som skapas?
  • Vem är upphovsman?
  • Hur viktigt är det med transparens gällande träningsdata och AI-modeller?
  • Om vi användare självkörande bilar, vem är då ansvarig för om det händer en olycka?

Seminariet genomförs tillsammans med Svenska Föreningen för IT & Juridik (SIJU). De har hälften av platserna.

Läs mer i vår kalender och boka din plats.

FOKUS-kväll i Sth 23/1: AI- ett triangeldrama i tre avsnitt – Avsnitt 1 teknik

FOKUS-träff Fyrljus h

Artificiell Intelligens – eller AI – är ett mycket aktuellt område som också är mycket komplext. Vi genomför därför en seminarieserie fokuserad på AI: ”AI – ett triangeldrama i tre avsnitt” där vi lyfter de olika områdena teknik, juridik och etik. I detta första avsnitt behandlar vi tekniken.

När: Torsdagen den 23 januari, Kl 17.30

Frågeställningar:

  • Hur fungerar AI-tekniken – hur tränar man de olika tjänsterna? Redogörelse för ”supervised learning” och ”self-learning” och olika tekniker som neurala nätverk etc. och hur detta påverkar träningen.
  • Hur nära kommer man självtänkande programvara
  • Vad är gränsen mellan AI och avancerade kalkyleringar i excelprogram?
  • Hur säkerställer man att kunden förstår användningsområden och användningssätt?

Seminariet genomförs tillsammans med Svenska Föreningen för IT & Juridik (SIJU). De har hälften av platserna.

Läs mer i vår kalender och boka din plats.