Gå 2 betala för 1 – IT Security insights, den 31 maj. – Endast för medlemmar!

Uppdaterat erbjudande till IT Security insights 6e omgång. Logga in för erbjudandet och boka genom länken nedan. SIG Security kommer finns på plats.

https://www.itsecinsights.com/

Till erbjudandet:

IT-rättsforum 2020, med 20% rabatt

Den 18 november samlas vi till IT-rättsforum online för nionde året i rad och dagen syftar till att ge dig en uppdatering avseende de viktigaste nyheterna inom IT-rätten med stor påverkan på svenska verksamheter. Dagen är relevant både för privat och offentlig sektor.

Ur innehållet:

  • GDPR - tillsyn. praxis, aktuella rättsfall
  • Utvecklingen efter Schrems II - på nationell nivå och inom EU
  • Molntjänster, digitalisering och integritet - i enlighet med lagstiftningen
  • Säkerhetsskyddslagstiftningen och säkerhetsskyddsarbete i praktiken
  • E-privacy och cookies - vad är status idag?
  • Så säkrar du GDPR-efterlevnad vid upphandling av IT
  • IT-rätt i praktiken - framgångsrika arbetssätt för att implementera juridiken i verksamheten
  • Hur hänger juridiken, tekniken och marknaden ihop?

20% i SIG Security-rabatt för medlemmar: (Logga in för att läsa hur nedan)

Läs mer och anmäl dig till IT-rättsforum 2020

IT-rättsforum - en helt digital eventupplevelse

I år erbjuder vi IT-rättsforum i ett digitalt format för att kunna leverera en säker mötesplats. Du deltar där du är och tar del av livesända föreläsningar. Du får även möjlighet att ställa frågor till våra talare och hela konferensen spelas in så du kan återbesöka de föreläsningar du vill se igen.

Livestream samt 20% rabatt på – “Cyber Security Act & EU Cloud Code of Conduct”

I samarbete med IFI kommer nu återigen ett erbjudande gällande

Cyber Security Act & EU Cloud Code of Conduct

Fokus på nya regler för cybersäkerhet, uppförandekoder & CSP-certifieringar. Du lyssnar bland annat till keynote speaker Frank Ingenrieth, Manager Legal Affairs från SCOPE Europe på temat "EU Cloud Code of Conduct – contributing to trusted cloud services in Europe."

Livestreamas den 16 juni 2020

Syftet med Cyber Security Act är att alla verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför och samtidigt ska säkerheten och tilliten på EUs inre digitala marknad stärkas. Målet är också att etablera en gemensam CSP-certifiering av molnleverantörer. Vi ska kunna lita på att dessa certifieringar klarar av regelefterlevnad gällande såväl GDPR, NIS som Cyber Security Act.

Beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct, underlättar för alla att upphandla molntjänster på så sätt att GDPR-lagarna verkligen följs.

Läs mer om programmet och talarna på cybersecurityactforum.se


Praktisk information (logga in):

 

Virus! – E-legitimationsdagarna inställt och framflyttat till september!

På grund av den rådande situationen kring Coronavirusspridning så flyttas eventet till hösten.

"Vi sätter säkerheten främst och mot bakgrund av händelseutvecklingen har programrådet beslutat att flytta fram e-legitimationsdagarna till den 10 och 11 september 2020. Ambitionen är att genomföra samma program som utannonserat och evenemanget kommer att hållas på CCC Folkets Hus i Stockholm som tidigare.

Agendan för IT Security Insight konferensen 2020

Här presentera vi agendan för konferensen där vi har två medlemmar ur styrelsen som  talare.

Agenda _IT Security Insights Conference 2020