FOKUS kväll Gbg: Hur IT- och informationssäkerhet är en affärsmöjlighet och hur du övertygar högsta ledningen om det!

Påminner om att Göteborg kör en FOKUS-kväll dem 25:e september. Det finns platser kvar!

Göteborg arrangerar en FOKUS kväll igen den 25:e september. Denna gång om hur IT- och informationssäkerhet kan bli en affärsmöjlighet. Samt visa högsta ledningen om det. Ännu en gång hälsar vi gamla medlemmar välkomna. Vill du ta med en intresserad person, du tror kan vilja bli medlem. Skriv in i notisfältet vid bokning. Vi behöver ha lite koll på antal deltagare.

Ännu inte medlem, men känner att du vill prova på. Visst du är välkommen också. Sänd e-post till vår platsbokning. Turordning på inkommande bokningar - vi har 30 platser för närvarande.

Se vår introvideo

Share

Enfo väljer att prova vårt platstorg

Till sitt Security and Privacy Operation Center (SPOC) i Örebro söker de nu analytiker.

Vi önskar dem lycka till med rekryteringen.

Share

Presentationen från MSBs FOKUS-kväll 12:e september

Nu finns presentationen tillgängligt i biblioteket efter inloggning.

 

Share

FMV – Försvarets materielverk väljer att prova vårt platstorg igen

FMV söker nu både Juniora och äldre Certifierare till Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet i Stockholm.

Vi önskar dem lycka till med sin rekrytering.

Share

Stockholms läns landsting provar vårt platstorg igen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ansvarar för att befolkningen i Stockholms län har tillgång till en effektiv och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär beställning och uppföljning av hälso- och sjukvården, men också kunskapsstöd genom olika vårdprogram, riktlinjer och e-hälsotjänster.

De söker en Informationssäkerhetsspecialist och vi önskar dem lycka till med rekryteringen.

Share