Insikter kring “Vad innebär DORA?” / “Vad innebär NIS2” med erfarna Björn Sjöholm samt Conny Larsson- 15 februari

Nu har vi fått en extra talare i form av Conny Larsson, SIG Securitys ordförande, som ska berätta om NIS 2 !!

 

DORA är EUs kommande regelverk om digital operativ motståndskraft som ska säkerställa finanssektorn.

Europa måste upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftsstörningar. Regelverket kommer påverka banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag och dess tredjepartsleverantörer. Kraven är detsamma för alla EU-länder och huvudsyftet är att förebygga och minska cyberhot. Under FOKUS-kvällen kommer Björn Sjöholm ge en introduktion till DORA och beskriva dess delar och vilka de påverkar.

NIS (Network and Information Systems) kommer utvecklas vidare till NIS 2

NIS2 kommer att utmana verksamheter ytterliggare, både offentliga och privata.  NIS2 vill ge ökad tillsyn och kommer även att ha strängare sanktioner. NIS2 omfattar helt nya branscher och aktörer, t.ex; transport, bank och finans, infrastruktur, dricksvatten, avloppsvatten, offentlig förvaltning, energi och rymdverksamhet. Det kommer även påverka leverantörer samt underleverantörer.  NIS 2-direktivet förväntas vara i lagstiftningen inför 2024.

 

Onsdagen den 15 februari kl 17.30 i Stockholm. Hitta hit, här: Hitta till oss – IVYSTREAM

Du måste vara medlem för att boka, blir medlem här: SIG Security

Logga in för att registera dig här: Vad innebär DORA? (sigsecurity.org)

 

Agenda:

17.00 Registrering

17.30 DORA – Björn Sjöholm, Seadot Cybersecurity

18.10 Paus och tilltugg

18.30 NIS2 – Conny Larsson, Singularity Law AB

19.10 Diskussion och avslutande ord

The Cybernode Collaboration Conference 2023 – 26e jan

Möjlighet!

26e januari har MSB, Vinnova och SSF (Swedish Foundation for Strategic research), Cybernode organiserar en heldags-konferens.

Online eller på plats!

 

Läs mer här:

The Cybernode Collaboration Conference 2023 – Cybernode

SIG Security har spelat in ett nytt poddavsnitt – Det nya valsystemet

Finn lite ro under julen och lyssna på hur säker vårt valsystem är jämfört med USA eller Brasilien? Eric Stenberg som också är styrelsemedlem blir intervjuad i poddversionen av
tidigare FOKUS-kväll från 1 december. Sätt dig i din favoritfotölj och ge dig själv 40 minuter under julen.

https://www.itsakerhetspodden.se/podcast/191/

Du kan följa med diskussionen med presentationen framför dig. Blir nästan som julkalendern!

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet”

Poddavsnitt ute nu med innehåll från kvällen med JOA och Tobias!

Den 8e december hade vi en hybrid FOKUS-kväll som var väldigt uppskattad.

Både JOA (Jan-Olof Andersson) och Tobias (Tobias Ander) är författare av populära böcker som stöttar dig i ditt arbete både med säkerhetskultur och med det praktiska arbetet! Vad innebär detta? Få lite mer insikt och lyssna vad de har och säga!

 

#190 - Att genomföra förändring - IT-säkerhetspodden (itsakerhetspodden.se)

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet”

Den uppskattade presentationen från 1 december av Eric Stenberg finns nu att ladda ner. Medlemmar behöver logga in!

"Valmyndigheten har under ett antal år utvecklat ett nytt IT-stöd (Valid) som användes första gången under valåret 2022. Med hänsyn till hur omvärlden förändrats har därför systemet behövt byggas med säkerhet och kontinuitet i åtanke direkt i designen"

 

Finns att hitta på denna länk:

Presentation från 1a december “Säkerhet i det nya valsystemet” (sigsecurity.org)

 

JOA och Tobias FOKUS-kväll välbesökt både online och på plats

Den 8 december pratade Tobias Ander om säkerhetskultur och Jan-Olof Andersson pratade om hur man praktiskt kan skapa ett LIS (Ledningsystem för Informationssäkerhet)

För att ta del av presentationerna så loggar du in. Här har du länken till dessa i PDFer:

 

Presentationerna från 8e december

Problem att boka?

På grund av handhavandefel ( den eviga mänskliga faktorn)  så har det varit problem att boka plats inför torsdagen. Jag hoppas det ska vara löst nu!

Mvh Kent

IT Security Insights 2023, 29 mars

I mars återkommer IT Securtity Insights!

SIG Security's medlemmar har fått ett rabatterat erbjudande då vi kommer att finnas på plats.

 

 

Som medlem har du en länk till erbjudandet:

https://www.sigsecurity.org/?page_id=9997&preview=true

Valåret 2022 – Säkerhet i det nya valdatasystemet, en säkerhetsarkitekts tankar

Boka in den 1 december kl 17.30-19.00 (online)

I Sverige var det val i september i år. Resultatet har vi fått. I dagens samhälle så är det mycket som går mot digitalisering. Hur ser det ut på den digatala hanteringen av val i Sverige? Kommer vi någonsin få ett val som går genom en digital identifiering, räcker det som säkerhet till just val av ny regering för Sverige? Kommer vi vilja använda teknik som används i till exempel USA?

Valmyndigheten har under ett antal år utvecklat ett nytt IT-stöd (Valid) som användes första gången under valåret 2022. Med hänsyn till hur omvärlden förändrats har därför systemet behövt byggas med säkerhet och kontinuitet i åtanke direkt i designen.

Under denna föreläsningen kommer Eric att berätta om vilka principer som använts under designen av det nya systemet och vilka utmaningar som man stod inför.

 

Du måste logga in för att boka.  Boka dig här 

Inte medlem?  För att ansöka om medlemskap (kostnad 400kr)
Vänligen kontakta vårt kansli med följande uppgifter:

 1. Namn:
 2. E-post:
 3. Adress:
 4. Faktura adress: (om annan än ovan)
  Ev. annan adress för tidningen Aktuell Säkerhet

/ Vi ses !

FOKUS-kväll. – JOA och Tobias på samma kväll – Boka 8 december !!

Eventet har blivit flyttat till Sheraton, Tegelbacken 6, fortfarande i Stockholm.

Boka 8 december !

Både JOA (Jan-Olof Andersson) och Tobias (Tobias Ander) är författare av populära böcker som stöttar dig i ditt arbete både med säkerhetskultur och med det praktiska arbetet! Vad innebär detta? Få lite mer insikt och kom och lyssna!

Inspirerande och lärande på absoluta toppklass!

Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, som CISO på Transportstyrelsen och är idag bland annat CISO på Örebro kommun. Tobias arbetar aktivt med frågor kring ledning och styrning och informationssäkerhetskultur och genomför utbildningar och föreläsningar.

Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC profil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. Han är nu aktuell med handboken ”Informationssäkerhetskultur”.

Image result for tobias ander

Jan-Olof Andersson "JOA". Mer än 40 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och med mycket lång erfarenhet i branschen. JOA har arbetat med allt ifrån fysiskt skydd till informationsskydd. Han håller populära utbildningar och har erfarenhet från bland annat ICA, Polismyndigheten, MSB, Läkemedelsverket och Riksbanken.

Kvällens agenda:

17.30 Registrering

17.50 Tobias Ander berättar om arbete med säkerhetsfokus i organisation.

18.30 Paus och tilltugg

18.50 JOA berättar om hur man praktiskt kan gå till väga för att implementera ISO 27001

19.30 Frågor och avslut, signering av bok

 

----MER INFO----

Du måste logga in för att boka.

Till eventet:

Inte medlem?  För att ansöka om medlemskap (kostnad 400kr)
Vänligen kontakta vårt kansli med följande uppgifter:

 1. Namn:
 2. E-post:
 3. Adress:
 4. Faktura adress: (om annan än ovan)
  Ev. annan adress för tidningen Aktuell Säkerhet

/ Vi ses !