Bevarandeföreläggande – Presentation(PDF)

Här kommer presentationen från Advokat Conny Larsson. Logga in för presentationen

Skolverket väljer vårt platstorg – Juni 2021

Platstorget BlommaSkolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet som Informationssäkerhetsspecialist
Ditt arbete kommer innehålla alla vanligt förekommande uppgifter för en informationssäkerhetsspecialist på en myndighet. En arbetsdag kan innehålla ledningsgruppsföredragningar, projektmöten, arbete med ledningssystemet, arbete med vår process för informationssäkerhetsanalys och även arbete i processen med att ta fram analyser, såsom riskanalyser och informationsklassificering. Under det kommande året behöver vi fokusera på utbildning för medarbetare. Vi har ett nära samarbete med flera andra funktioner inom myndigheten, såsom arkivfunktionen, juridik och inte minst IT-säkerhetsfunktionen på it-enheten.

För ansökan och platsannons i sin helhet: Informationssäkerhetsspecialist - Skolverket

Vi önskar varmt lycka till med rekryteringen!

Nu är GTC-registreringen igång! – Missa inte 8 september.

Registrera dig!

Är du leverantör och vill närvara på plats? Kontakta Kent Illemann eller Martin Bergling

Som medlem måste du logga in för registreringskod, online och på-plats.

Om du medverkar Online är det gratis.

Om du medverkar På plats kostar det 480kr.

För att ha få en bra konferens på plats så har vi tagit fram ett självkostnadspris, detta för att täcka kostnader för bland annat mat och lokal. Representanter för styrelsen kommer finnas på plats. Läs mer om konferensen: www.gtcc.se

Boka hela dagen – 8 september med SIG Security, ISACA och CSA

Du missar väl inte den stora dagen? Boka in dagen i din kalendern redan nu.

- Medlemmar kommer in gratis -

Läs mer här: www.gtcc.se

BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? – Boka 3 Juni kl 17.30 !

Den 1 maj 2021 föreslås nya regler träda i kraft som innebär att alla, även enskilda personer, ska kunna föreläggas att spara viss kommunikation som kan bli till nytta i brottsutredningar. Bestämmelserna ska införas i rättegångsbalken (1942:740) (RB) och ge myndigheterna nya verktyg i arbetet mot brottslighet.

Bevarandeföreläggandet syftar till att säkra bevis som kan vara av intresse i en utredning och ska kunna användas oavsett vilket brott det gäller. Det krävs inte att det finns någon som kan misstänkas för brottet och inte heller spelar det någon roll vilka påföljder som kan bli aktuella, d.v.s. det krävs inte att det är fråga om ett brott av viss allvarlighetsgrad.

 • Vilka omfattas?
 • Vilka roller och ansvar kommer in i detta?
 • Vad finns det för risker?

Conny Larsson kommer berätta mer om detta förslag, länk skickas dagen innan mötet

 

Spana in eventet här:

BEVARANDEFÖRELÄGGANDE – Ett nödvändigt verktyg i kampen mot brottsligheten eller ett onödigt intrång i privatlivet? (sigsecurity.org)

Presentationer från FOKUS-delen av årsmötet 30 mars 2021

För medlemmar så finns nu i biblioteket de presentationer (PDF) som genomfördes på årsmötet, logga in för åtkomst. Du hittar biblioteket under menyn "Medlemmar".

Presentationer hölls av:

 • Jonas Lejon (isoc.se)
 • Magnus Bergström (Integritetsskyddsmyndigheten)
 • Conny Larsson (Singularity Law)

Fakturor om förnyat medlemskap 2021

Ärade medlemmar

Nu i veckan inleder vi faktureringen om förnyat medlemskap. Vi använder oss av Fortnox. Därför kommer fakturorna inte från vår domän sigsecurity.org.  Varför vi ber Er granska även spamkorgen, om den inte kommer i Er inkorg framöver.

Avgifter för 2021 är oförändrad, 400 kronor. Att sättas in på något av våra betalkanaler. BG: 5717-8642, PG: 4137145-1, Swish: 123 396 86 66. Glöm inte att ange ditt fakturanummer vid betalningen.

Se även över om du nyligen ändrat din e-post eller adress för tidningen, och meddela oss i så fall det.

/Tack
SIGs Kansli

Digital FOKUS kväll i GBG: Cyberpsykologi – en grundsten i riskhantering 28/4

FOKUS-träff Fyrljus h

 

Vi kör en uppföljning på den uppskattade kvällen om cyberpsykologi men denna gånger går vi mer in på vad cyberpsykologi är och hur det spelar en avgörande roll i riskhantering och ett modernt, systematiskt arbete med säkerhet. Kvällens föreläsning kommer guida dig genom grunderna i cyberpsykologi och hur beteende i cyberrymden har en avgörande dimension för ansvariga inom säkerhetsfrågor kopplat till digitalisering.

Varmt välkommen att anmäla dig till denna mycket intressanta FOKUS kväll!

Låter det intressant?
Läsa mer i vår kalender . Bokningen öppen till 2021-04-27 12:00
Länk delas ut dagen innan FOKUS kvällen.

FOKUS-kväll digital – API security – How to build your API security program -27/4

FOKUS-träff Fyrljus hAPIs have become a primary target for attackers to access sensitive data and harvest millions of records. Given the rapid pace of development with APIs it is critical to ensure security is integrated into the CI/CD process. This webinar shares real-world best practices for embedding security into the development cycle to prevent API vulnerabilities from making it into production.

Dan Barahona
Head of Marketing and Business Development at APIsec.
Dan has held executive level roles spanning Sales, Marketing, Business Development and Products over the past 20 years at cybersecurity firms including ArcSight, Qualys, Anomali and others. During his years in the industry he have helped companies develop and enhance information security programs to achieve long term security and compliance.

At APIsec, Dan leads the company's marketing and business development efforts and is responsible for partnerships and channels. Dan holds engineering degrees from Cornell University and Rensselaer Polytechnic Institute, and an MBA from the University of Michigan.

Varmt välkommen att anmäla dig till vår fokuskväll. Du kan läsa mer i vår kalender

Digital FOKUS kväll i GBG: Ett Business Continuity Management program – kanske viktigare än någonsin? – 19/5

FOKUS-träff Fyrljus hÄven om företagskontinuitet och planering av katastrofåterhämtning är väsentliga delar av informationsstyrning så är det inte många organisationer som har ett formellt Business Continuity Management (BCM)-program på plats.

Vi lever i osäkra tider och insikten om att en kris kan uppstå närsomhelst har väl aldrig varit tydligare än nu. Vi ser också en växande trend vad gäller cyberbrott relaterade till Covid-19 pandemin. Med ändrade arbetssätt och ett högre beroende av IT blir motståndskraft mot cyberangrepp en allt viktigare egenskap för organisationers överlevnad, där ett effektivt BCM-program inte längre kan förbises.

Under kvällen kommer du få svar på följande frågor:

 • Vad BCM är?
 • Varför väljer organisationer att distribuera ett formaliserat BCM-program (och varför gör andra inte det)?
 • Vad är skillnaden mellan företagskontinuitetsplanering och en BCMS?
 • En introduktion till ISO 22301, den internationella standarden för BCM.
 • Överväganden för att implementera ett BCMS.
 • Hur får du godkännande för ditt implementeringsprojekt?

Varmt välkommen att anmäla dig till denna mycket intressanta FOKUS kväll!

Låter det intressant?
Läsa mer i vår kalender och boka plats. Bokningen öppen till 2021-05-18 12:00