Erbjudande från ISACA

ISACA Sweden vill gärna att våra medlemmar får möjlighet att medverka på ISACAS 2 kommande events enligt nedan.

Du kan anmäla dig till priset motsvarande ISACA medlem. Skriv att du är medlem i SIG Security under övrig upplysning.

6 september 2022

  1. Practical application of COBIT: designing a tailored governance and assurance system using COBIT 

30 nov och 1 december 2022

  1. Learn to Hack and Secure your Windows Infrastructure”

Missa inte specialerbjudandet för medlemmar – Säkerhetsgalan 2022

Säkerhetsgalan är ett årligt evenemang för alla som arbetar med säkerhet. Under en eftermiddag och kväll förenas nytta med nöje - en rad aktuella seminarier följs av en festmiddag där utmärkelserna "Årets Säkerhetsprofil" och "Framtidens Säkerhetstalang" delas ut.

10% rabatt på biljettpriset!

Ur programmet:

  • Cyber security – ny skepnad och nya hot – Marcus Murray
  • Från svartabörshajar till bankirer - rysk organiserad brottslighet - Mark Galeotti
  • Kriget i Ukraina – nuläge och bakgrund – Martin Kragh
  • Det internationella och nationella säkerhetsläget – ÖB Micael Bydén
  • Ekonomisk brottslighet – hur blir det säkerhetschefens huvudvärk? – Anders Björkenheim
  • Säkerhetschefsrollen nu och i framtiden - Christina Boman, Emma Stenholm och Håkan Borgström

Läs mer om galan:

https://www.foretagsuniversitetet.se/oeppna-kurser/kompetensutveckling/Saekerhet/Saekerhetsgalan

 

Läs vidare här för erbjudandet:

Säkerhetspolisen söker – Informationssäkerhetshandläggare – Augusti 2022

Informationssäkerhetshandläggare

Vill du vara delaktig i utvecklingen av svenskt säkerhetsskydd och Nationellt cybersäkerhetscentrum (NCSC)? Vill du samtidigt arbeta på en expansiv enhet tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som har högt förtroende och tillit till varandra? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som informationssäkerhetshandläggare hos oss.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-09-11


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Säkerhetsskyddsenheten har huvudansvar för Säkerhetspolisens uppdrag att bedöma och reducera sårbarheter i säkerhetskänslig verksamhet vid myndigheter och företag. Arbetet styrs av tvingande lagstiftning så som säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd.

Enheten representerar även Säkerhetspolisen i Nationellt cybersäkerhetscentrum vars uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Mer information om NCSC finns att läsa på www.ncsc.se

I rollen som informationssäkerhetshandläggare arbetar du med Säkerhetspolisens verksamhet inom säkerhetsskydd. Du handlägger ärenden kopplade till informationssäkerhet, så som anmälningar om IT-incidenter samt ärenden där verksamheter begär samråd inför driftsättning av informationssystem som har betydelse för Sveriges säkerhet. Du är även delaktig i arbetet med att ta fram Säkerhetspolisens interna lägesbild inom cyberområdet.

Utöver detta deltar du i enhetens övriga arbete med tillsyn och handläggning av ärenden gentemot säkerhetskänsliga verksamheter inom Säkerhetspolisens ansvarsområde.

En förutsättning för att lyckas i din roll är nära samverkan med både interna och externa parter samt att aktivt säkerställa att denna samverkan upprätthålls och utvecklas. Du förväntas vidare se utveckling och ordning och reda som en naturlig del av ditt arbete. Du följer de processer och metoder som är framtagna men bidrar samtidigt aktivt till att utveckla dessa vid behov, både för det interna arbetet på myndigheten och inom NCSC. Du arbetar tätt tillsammans med Säkerhetspolisens IT- och informationssäkerhetsspecialister och det finns goda möjligheter att utvecklas inom informationssäkerhetsområdet.

Då Säkerhetspolisens arbete inom NCSC är högt prioriterat finns det i din roll som informationssäkerhetshandläggare även stora möjligheter att få vara delaktig i myndighetens arbete i centret, exempelvis i det myndighetsgemensamma arbetet med incidentkoordinering och upprättandet av nationella lägesbilder.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)

Höstens aktiviteter – kom med önskemål!

Nu närmar sig hösten, och våren 2023 skall också börja planeras.

Har du några önskemål om FOKUS-kvällar ? Kanske vill du berätta om något du brinner för eller styra upp!

 

Kontakta oss och berätta, eller skriv i kommentarsfältet. Vi genomför det tillsammans!

Planerat hösten?

Vår styrelsemedlem Jaak Akker ger insikt om en möjlighet inför hösten.

Kanske nåt för dig?

Länk nedan för åtkomst till inloggade medlemmar...

Planerat hösten?

Första artikeln för sommaren är faktiskt en magisteruppsats! – “Prioritering av cyberförmågor bland svenska företag”

 

Prioritering av cyberförmågor bland svenska företag

En uppsats skriven av Shirin Jamshir och Tove Pettersson

 

Den här masteruppsatsen undersökte hur sju svenska företag prioriterar sina förmågor efter att en cyberincident inträffat och skrevs i samarbete med Orange Cyberdefense.

De senaste åren har cybersäkerhetshot blivit allt mer sofistikerade vilket medför en ökad risk för att de orsakar stor skada. Detta innebär att vi behöver skifta vårt fokus för cybersäkerhet från traditionella lösningar såsom antivirusprogram, brandväggar och sårbarhetsskanner till mer effektivt detektera och respondera på de attacker som sker.

 

 

Läs artikeln här

 

 

SIG Security styrelse passar på att önska våra medlemmar en härlig sommar !

 

 

Missade du “Utmaningen med säker autentisering” 17 maj? – Nu som podd!

Nu finns den som podd, perfekt sommalyssning!

https://poddtoppen.se/podcast/1444914571/it-sakerhetspodden/brister-med-tvafaktorsautentisering-med-nikka

 

FOKUS-kväll i GBG/digitalt 17/5: Utmaningen med säker autentisering 2022

Skriv en artikel under sommaren !

Sista styrelsemötet för denna vår har varit och styrelsen kommer att mötas igen i andra halvan av augusti för att diskutera höstens och 2023 års aktiviteter.

Under sommaren hoppas vi kunna lägga upp artiklar om saker man funderat kring eller händelser, gällande framförallt IT & Informationssäkerhet. Då dessa områden även är påverkade av lagar och regler så kommer den typen av artiklar också välkomnas. - Vi har ett gott samarbete med SIJU och det kan komma mer härifrån...

- Så skriv en "A4" eller två !

Skriv en text på max 4000 tecken, om saker som du funderat kring, så kollar vi igenom och lägger upp artikeln här på hemsidan. Artiklarna kommer vara öppna för diskussion. - Vill du länka till en bra artikel så går det också bra, men skriv också vad det handlar om och varför du tycker artikeln är bra!

 

Skicka till: artikel@sigsecurity.org (OBS: detta gäller endast medlemmar!)

 

Mvh

/SIG Security

 

Threat intelligence nu som podd! Missade du FOKUS-kvällen?

Missade du FOKUS-kvällen om threat intelligence 5 maj? - Då kan du lyssna på ett sammandrag, och kanske få lite nya insikter här på den 36 minuter långa podden! Denna är på engelska.

Experterna Jesper Olsen, Palo Alto Networks, från Danmark samt Christoffer Strömblad från Truesec.

#170 - Sig Security about the practical use of Threat Intelligence - IT-säkerhetspodden (itsakerhetspodden.se)

Säkerhetspolisen söker – Gruppchef säkerhetsskydd – Maj 2022

Gruppchef säkerhetsskydd

Är du en ledare som motiveras av att vara med i utvecklingen av den nya tillsynstrukturen som trädde i kraft vid årsskiftet? Vill du bidra till att skapa en effektiv tillsyns- och samrådsverksamhet som stärker säkerheten för kritiska verksamheter i Sverige? Då ska du söka tjänsten som gruppchef inom säkerhetsskydd med inriktning på tillsyn och samråd.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-06-12
Referensnummer: 2022-9303


Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

 

Det här är ditt uppdrag
Inom Säkerhetspolisens verksamhet med externt säkerhetsskydd samlas myndighetens experter inom bland annat tillsyn, registerkontroll, rådgivning och vägledning samt inom områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Syftet med vårt arbete är att bidra till att öka skyddet för den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Som gruppchef på säkerhetsskyddsenhetens sektion 3 har du verksamhets- och arbetsgivaransvar för gruppens medarbetare som består av handläggare och tillsynsledare/tillsynsspecialister. Gruppen ansvarar tillsammans med sektionens övriga grupper för att utöva tillsyn och samråd, ge vägledning i frågor och att arbeta tillsammans inom Säkerhetspolisens uppdrag som samordningsmyndighet.

Under nuvarande och kommande år kommer du ha fokus på rekrytering och introduktion av nya medarbetare, eftersom hela enheten är under expansion. Samtidigt fortsätter du att bygga upp och utveckla verksamheten i din grupp. Du skapar bästa möjliga förutsättningar för det operativa arbetet och ser till att det finns en fungerande grupp som levererar resultat enligt gemensamt uppsatta mål.

Du leder och koordinerar gruppens arbete, ser till att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som behövs samt att gruppens resurser används på bästa sätt. Du ansvarar också för att rätt arbetsmetoder och processer finns, fungerar och utvecklas.

Du ingår i enhetens ledningsstruktur och sitter i sektionens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga gruppchefer säkerställer du en effektiv enhetsintern samverkan. Du blir också en viktig del i att förvalta redan upparbetad samverkan samt etablera nya samarbeten med andra delar av Säkerhetspolisen och med externa samarbetsparter på nationell nivå.

Din placering är i Stockholm, men resor inom och utanför Sverige kan förekomma.

 

Låter det intressant? Läs mer här (Du måste logga in...)