FOKUS-kväll med lyft motorhuv…

Den 1/10 samlades c:a 30 deltagare hos Omegapoint för att lyssna till tre föredrag på temat ”Ackreditering – vi lyfter på motorhuven!”.
Kvällens huvudfråga var: Hur kan man skapa effektiva former för säkerhetsgodkännande av informationssystem?
Jaak Akker och Martin Bergling inledde med att presentera några av grundbegreppen, gav ett exempel på process samt belyste möjliga problem och lösningar.
Jan-Olof Andersson från Polisen berättade om hur styrning kan ske och om hur viktigt det är att hantera kraven på IT-infrastrukturen på ett effektivt sätt.
Björn Gustafson gav avslutningsvis en bild av hur Stockholms stad hanterar kravställande och godkännande av IT-lösningar.

Kvällens presentationer finns samlade i zipfil(se länk).

SIG Security FOKUS ackreditering 1okt 2014