Inbjudan till FOKUS-kväll ONSDAGEN den 5 mars 2014 kl. 16.30–18.30

Välkommen till SIG Securitys FOKUS-kväll!

Verkligheten idag är dock att många organisationer inte inser den bittra sanningen om deras företags säkerhetsbrister. Nya hot dyker ständigt upp och företag väljer ofta att spela ett ovarsamt spel. Att rikta fokus mot säkerhets- och löpande riskhantering inom verksamheten är nödvändigt för att säkerställa säkra och hållbara affärsmetoder. Alla står vi inför otaliga hot, oändliga risker och ett ständigt behov efter att söka och finna svar samtidigt som vi bör sträva efter att balansera säkerhet med effektivitet och service.

På FOKUS-kvällen kommer vi att undersöka dagens utmaningar och lösningar kring hotbilder, mobilitet, molnet, cybersäkerhet och samtidigt som vi även får exempel på hur viktigt det är att anpassa expertis till en verklighet.

Med oss denna dag har vi Per Melker som är Managing Director för IDC Nordic och Kent Nilsson som är Marknadsansvarig Kommuner samt SaaS-/Moln-tjänster på Mawell.

Kvällen delas in i två pass:
16:35-17:20 – Analys från IDC - Per Melker, IDC Nordic

  • Statistik på vilka erfarenheter företag i Norden idag har av olika hot bilder och incidenter. 
  • 3 stora "shifts" som vi måsta anpassa vårt säkerhetstänkande efter. 
  • The State of the CSO/CISO - ett perspektiv på hur rollen utvecklas i USA.

17:40- 18:15 – "Expertiskunskap – Sunt förnuft" – Kent Nilsson, Mawell

  • Balansera säkerhet med effektivitet och service illustreras med två exempel
  • Prioritering av expertkunskap på bekostnad av sunt förnuft.
  • Balans mellan expertkunskap och sunt förnuft kanskapa en bra lösning. 

18:15-18:30 – Frågestund och diskussion


Plats
: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Deltagaravgift: kostnadsfritt för medlem. Ej medlem, kontakta info@sigsecurity för att ansöka om medlemskap. En avgift på 400 kronor debiteras vid utebliven närvaro. Seminariet kvalificerar dig även till CPE-poäng.

Anmälan senast måndag 3 mars via länken

http://simplesignup.se/private_event/40592/700bb4db2e

Vi förhinder kontakt via epost till: info@sigsecurity.org . Anmälan är definitiv men kollega får vid behov ersätta en deltagare som fått förhinder.

Vid ev. frågor – kontakta Mounir Messaoud.

Share

Missa inte årets första PUB !

Kolla in våran eventkalender till höger  och klicka på den 28 januari !

Share

INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 25 mars 2014

Hej SIG Security-medlem!

Om mindre än tre månader är det föreningsstämma - separat kallelse kommer att skickas per e-post - kombinerat med ett FOKUS-seminarium.

Inför stämman så är det så att förslag/motioner från medlemmar måste, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Anledningen till denna är det vanliga - att man inte skall kunna "kuppa" in beslut på en föreningsstämma.

Det innebär att förslag från medlemmarna skall vara inne senast den 15 februari för att kunna tas med under stämman.

https://www.sigsecurity.org/wp-content/uploads/2012/07/SIG_Security_nya_stadgar_130418.pdf

Glöm inte att besöka vår webb på www.sigsecurity.org och skapa/dela/delta i diskussionerna på medlemsbloggen.

Med vänliga hälsningar,
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

Share

Han lyckas hacka företag, varje gång!

Share

Hej SIG Security-medlem!

Ett intressant informationssäkerhetsår går mot sitt slut och vi har börjat planeringen för vårens aktiviteter. Den gemensamma nämnaren bland deltagarna under de senaste seminarierna är att vi alla vill ta del av kollegors erfarenheter, både vad man lyckats bra med och det man lyckats mindre bra med. På så sätt kan man undvika fallgropar men också att få en möjlighet att träffas och diskutera utmaningar man har i vardagen.

Du sitter själv på en kunskapsbas med erfarenheter som vi andra i föreningen kan dra lärdom av. Samtidigt kanske du sitter med en utmaning eller en frågeställning som du skulle vilja få hjälp med och skulle vilja bolla med andra i branschen. SIG Securitys FOKUS-seminarium är en utmärkt plattform för detta. Tänk dig följande scenario; varje medlem delar med sig av en erfarenhet eller utmaning under 20 till 30 minuter med utrymme för diskussioner ... varje år! Vilken möjlighet till erfarenhetsbaserad kunskap och nätverkande. Fundera lite på detta och hör av dig till oss så hittar vi på ett spännande seminarium tillsammans. Det finns även möjligheter till att dela med sig av tankar och idéer via vår medlemstidning och även på vår webb på medlemsbloggen.

Som ni redan sett hade vi en extra föreningsstämma den 22:a oktober under vilket stadgarna som beslutades på ordinarie föreningsstämma i april, antogs slutgiltigt. Ni hittar de uppdaterade stadgarna på vår webb www.sigsecurity.org/sigsecurity/stadgar/ och nedan ser ni vilka förändringar som skett.  Dessa förändringar ger oss framförallt en möjlighet till större flexibilitet i styrelsearbetet framöver.

Hälsningar
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

 

---

Förändringarna i stadgarna som fastställdes i samband med extrastämman:

Originalformulering Föreslagen formulering
§6: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisor jämte en (1) suppleant   utses för en tid av ett (1) år.” §6: ”Vid föreningsstämman skall två (2) revisorer jämte en (1)   suppleant utses för en tid av ett (1) år.”

 

Originalformulering Föreslagen formulering
§8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben   meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt   revisor och suppleant. §8: Senast 4 veckor före årsmötet ska valnämndens förslag via webben   meddelas medlemmarna, avseende ledamöter i styrelsen och suppleanter, samt   revisorer och suppleant.
Originalformulering Föreslagen formulering
§3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande,   vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 6 ledamöter. §3: Styrelsen väljs av förenings-stämman och består av ordförande,   vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst 2 ledamöter.
Share