Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-11-20 i Göteborg

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentation från FOKUS-kvällen 2018-11-07 i Stockholm

Nu finns presentationen att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentationer från FOKUS-kvällen 2018-10-23 i Stockholm och Göteborg

Nu finns presentationerna att hämta i biblioteket efter inloggning.

Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-09-25, Göteborg

Nu finns presentationen från kvällen hos Pagero i Göteborg  tillgänglig i Biblioteket

Presentationen från FOKUS-kvällen 2018-09-27

Nu finns presentationen från kvällen på F7-konferens tillgänglig i Biblioteket