FULLBOKAT! “Moln och myndigheter” den 18 mars 2014

Långt ifrån alla som ville fick plats när ADBJ och SIG-Security samarrangerade det lyckade seminariet ”Moln och myndigheter” den 10 december förra året. Vi repriserar därför FOKUS-kvällen för att än en gång diskutera de yttre ramarna för vad som är möjligt och belysa de frågor som myndigheter har att beakta när de siktar mot molnen. MSB låter dessutom meddela att ventilationen i lokalen numera är fixad…

Myndigheters användning av molntjänster rör sig i gränslandet mellan vad som är möjligt och vad som är tillåtet, det vill säga de berör frågor om både teknik och juridik.

  • När kan myndigheter inte använda sig av molntjänster?
  • Vilka är stopptecknen och vad behöver beaktas?

Från 17.30  Ankomst – med enklare förtäring.

18.00 Inledning; teknik, standarder och säkerhet i molnet (Jan Branzell, vd Veriscan Security AB)

18.30 Personuppgiftslagen uppe i det blå (Magnus Bergström, Datainspektionen)

18.50 Offentlighets- och sekretesslagen (Conny Larsson, advokatfirman Gärde & Partners)

19.10 Diskussion (moderator Helena Andersson, MSB)

19.40ca Avslutning.

OBS – max 40 platser – först till kvarn!  Ingen deltagaravgift för medlemmar i antingen SIG Security eller ADBJ.

Plats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fleminggatan 14 i Stockholm, 10 min promenad från Stockholm central.

T-bana: Blå linjen/Rådhuset, därefter 5 minuters promenad.

Buss: Blåbuss 1 eller buss 56 till Scheelegatan eller buss 40 till Fleminggatan.

Anmälan: FULLBOKAT!

Varmt välkomna!
/SIG Security styrelse

Vid ev. frågor, kontakta

Helena Andersson, 0730-26 11 33, helena.andersson@msb.se, eller

Magnus Bergström, 070-433 87 60, magnus.bergstom@datainspektionen.se

Share

Pubkvälls-dax

Sista tisdagen denna månad infaller den 25:e. Spana in eventkalendern.

Share

Inbjudan till FOKUS-kväll ONSDAGEN den 5 mars 2014 kl. 16.30–18.30

Välkommen till SIG Securitys FOKUS-kväll!

Verkligheten idag är dock att många organisationer inte inser den bittra sanningen om deras företags säkerhetsbrister. Nya hot dyker ständigt upp och företag väljer ofta att spela ett ovarsamt spel. Att rikta fokus mot säkerhets- och löpande riskhantering inom verksamheten är nödvändigt för att säkerställa säkra och hållbara affärsmetoder. Alla står vi inför otaliga hot, oändliga risker och ett ständigt behov efter att söka och finna svar samtidigt som vi bör sträva efter att balansera säkerhet med effektivitet och service.

På FOKUS-kvällen kommer vi att undersöka dagens utmaningar och lösningar kring hotbilder, mobilitet, molnet, cybersäkerhet och samtidigt som vi även får exempel på hur viktigt det är att anpassa expertis till en verklighet.

Med oss denna dag har vi Per Melker som är Managing Director för IDC Nordic och Kent Nilsson som är Marknadsansvarig Kommuner samt SaaS-/Moln-tjänster på Mawell.

Kvällen delas in i två pass:
16:35-17:20 – Analys från IDC - Per Melker, IDC Nordic

  • Statistik på vilka erfarenheter företag i Norden idag har av olika hot bilder och incidenter. 
  • 3 stora "shifts" som vi måsta anpassa vårt säkerhetstänkande efter. 
  • The State of the CSO/CISO - ett perspektiv på hur rollen utvecklas i USA.

17:40- 18:15 – "Expertiskunskap – Sunt förnuft" – Kent Nilsson, Mawell

  • Balansera säkerhet med effektivitet och service illustreras med två exempel
  • Prioritering av expertkunskap på bekostnad av sunt förnuft.
  • Balans mellan expertkunskap och sunt förnuft kanskapa en bra lösning. 

18:15-18:30 – Frågestund och diskussion


Plats
: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm.

Deltagaravgift: kostnadsfritt för medlem. Ej medlem, kontakta info@sigsecurity för att ansöka om medlemskap. En avgift på 400 kronor debiteras vid utebliven närvaro. Seminariet kvalificerar dig även till CPE-poäng.

Anmälan senast måndag 3 mars via länken

http://simplesignup.se/private_event/40592/700bb4db2e

Vi förhinder kontakt via epost till: info@sigsecurity.org . Anmälan är definitiv men kollega får vid behov ersätta en deltagare som fått förhinder.

Vid ev. frågor – kontakta Mounir Messaoud.

Share

Missa inte årets första PUB !

Kolla in våran eventkalender till höger  och klicka på den 28 januari !

Share

INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN 25 mars 2014

Hej SIG Security-medlem!

Om mindre än tre månader är det föreningsstämma - separat kallelse kommer att skickas per e-post - kombinerat med ett FOKUS-seminarium.

Inför stämman så är det så att förslag/motioner från medlemmar måste, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Anledningen till denna är det vanliga - att man inte skall kunna "kuppa" in beslut på en föreningsstämma.

Det innebär att förslag från medlemmarna skall vara inne senast den 15 februari för att kunna tas med under stämman.

https://www.sigsecurity.org/wp-content/uploads/2012/07/SIG_Security_nya_stadgar_130418.pdf

Glöm inte att besöka vår webb på www.sigsecurity.org och skapa/dela/delta i diskussionerna på medlemsbloggen.

Med vänliga hälsningar,
Mounir Messaoud
Ordförande SIG Security

Share